وب سایت شخصی مرحوم حاج شیخ عبدالرحیم صاحب الفصول (حائری)

راهنمایی

توجه

در صورت استفاده از نرم افزار های با مدیدیت دانلود، هنگام بازکردن مطالب، اگر پس از کامل شدن دانلود، مطلب مربوطه باز نشود، لطفا فایل را از download provider باز کنید.

در صورت بروز هرگونه اشکالی با مدیریت سایت تماس بگیرید.

تقویم فارسی

 
یکشنبه
1403
تیر
31
 

وب سایت شخصی مرحوم حاج شیخ عبدالرحیم صاحب الفصول (حائری)

1- هدایه العامه فی اثبات الامامه

2- منظومه موجز المقال در علم درایه

3- منظومه ای در بیع فضولی

این سه جلد کتاب را به اقرار خود قبل ازسن بلوغ نوشته اند

4- منظومه ای در علم رجال

5- غنایم التبیان مقدمه ای در تفسیر قرآن

6- رساله ای در بیع وقف

7- ودایع الاسرار وبدایع الاخبار

دانلود کتاب

8- بدر التنجیم در تنظیم تقویم

9- حی بن یقظان. این کتاب دوبار چاپ شده که چاپ دوم باشرحی بنام : "عروج در تنهایی" می باشد

دانلود کتاب

10- تقریرات و اصول فقه شیخ زین العابدین مازندرانی

11- تقریرات واصول فقه شیخ ملااسماعیل بروجردی

12- تقریرات و اصول فقه آقا میرزا محمد هاشم خوانساری اصفها نی

13- کنوز الرموز در معارف علمی وعملی

14- مشرق الانوار منظوم فارسی . این کتاب یک بار چاپ شده و چاپ دوم با شرحی برآن در حال آماده شدن است

دانلود کتاب

15- دیوان قصاید و غزلیات . این کتاب با کتاب بالا یک جا چاپ شده است

16- جامع الشتات فی جمع المتفرقات

17- بدایع الاحکام فی شرایع الاسلام (شرح شرایع مرحوم محقق)

18- رساله ای در احکام ساکنین نواحی قطبی. این کتاب یک بار بهمت مرحوم ایه الله خالصی (ره) چاپ شده است .

دانلود کتاب

19- حکم تشریع احکام دین . این کتاب یک بار چاپ شده وچاپ دوم باشرحی برآن آماده چاپ است.

دانلود کتاب

20- رساله ای در افضلیت صلوه بر ذکر. این کتاب با کتاب بالا در یک مجلد چاپ شده است.

21- رساله در وجوب عینی نماز جمعه. این رساله دو بار چاپ شده است.

22- نهج البصیره ( مجموعه نامه ها) . نامه های ایشان تابحال سه بار چاپ شده است.

دانلود کتاب

علاوه بر اینها چهار مقاله ایشان بنام " دعوت بشر به یگانی" که با شرحی مفصل بر آنها چاپ شده است.

دانلود کتاب

مدیر سایت

اوقات شرعی